Rejestracja

577 263 677

Po każdym zabiegu operacyjnym w obrębie miednicy mniejszej powstają wysięki zapalne. Wysięki te tworzą się nawet po drobnych zabiegach, choć są bardziej rozległe po dużych operacjach, zwłaszcza gdy wystąpiło zakażenie. Z czasem tworzą się zgrubienia i zbliznowacenia i powstają  zrosty. Prowadzić to może do przewlekłych dolegliwości bólowych w miednicy mniejszej, niepłodności, niedokrwienia tkanek, obniżenia narządu rodnego. 

Grupą pacjentek, u których leczenie balneofizykalne jest szczególnie wskazane, są młode pacjentki pragnące zachować płodność, a które muszą być operowane z powodu na przykład torbieli jajników, wodniaków jajowodów czy mięśniaków macicy oraz pacjentki po operacjach odtwórczych np. przecięcie przegrody pochwy, wytworzenie sztucznej pochwy, operacje wykonywane z powodu obniżenia narządu rodnego. Podobnie ważne jest prawidłowe gojenie i zminimalizowanie powstawania blizn u pacjentek po operacjach wykonywanych na trzonie macicy (wyłuszczenie mięśniaków, operacje z powodu macicy dwurożnej, udrożnienie jamy macicy po jej zarośnięciu czy u chorych po leczeniu operacyjnym z powodu ciąży ektopowej).

W leczeniu balneofizykalnycm wykorzystujemy przede wszystkim właściwości sorpcyjne i przeciwzapalne borowiny. W celu szybszego wchłaniania wysięków i lepszego gojenia się ran pooperacyjnych stosujemy także szeroką gamę zabiegów fizykalnych oraz kinezyterapię